สารานุกรม

อินทรียา - ปรัชญาอินเดีย -

อินดริยา (สันสกฤต:“ คณะ”) ตามปรัชญาอินเดียเครื่องมือของการรับรู้โลกภายนอกโดยตรงของบุคคล พวกมันมีสองชนิดคือเครื่องยนต์และประสาทสัมผัส คณะวิชายานยนต์ ได้แก่ การพูดการจับการเดินการอุทานและการอพยพ ประสาทสัมผัสหรือประสาทสัมผัสคือการได้ยินการสัมผัสการเห็นการชิมและการดมกลิ่น ทั้งสองคณะมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทั้งห้าตามลำดับ: อีเธอร์ลมไฟน้ำและดิน การแสดงผลประสาทสัมผัสที่แยกจากกันพร้อมกันจะประสานกันใน "จิตใจ" ซึ่งมักเรียกว่าคณะที่ 11