สารานุกรม

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรน - ลัทธิมอร์มอน -

ฐานะปุโรหิตแห่งอาโรนในศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายซึ่งเป็นนักบวชน้อยกว่าสองประเภทที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหารของคริสตจักรเป็นหลัก ดูมอร์มอน

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found