สารานุกรม

ภาษาดาเกสถาน -

ภาษา Dagestanianหรือที่เรียกว่าภาษาคอเคเชียนตะวันออกกลุ่มภาษาที่พูดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเทือกเขาคอเคซัสและรวมถึง Avar-Andi-Dido, Lak-Dargin (Lak-Dargwa) และกลุ่ม Lezgian ลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของภาษาเหล่านี้ส่วนใหญ่คือความแตกต่างของพยัญชนะที่ไม่มีเสียงที่หนักแน่นและอ่อนแอ ภาษา Dagestanian มักถูกจัดประเภทร่วมกับภาษา Nakh ( qv ) เป็นกลุ่มภาษา Nakho-Dagestanian หรือ Northeast Caucasian ดูภาษา Avar-Andi-Dido ด้วย ภาษา Lak-Dargin