สารานุกรม

รายงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติ - รัฐบาลสหรัฐอเมริกา -

รายงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติรายงานประจำปีที่จัดทำโดยประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาต่อสภาคองเกรสซึ่งอธิบายถึงเป้าหมายด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาและกลยุทธ์ที่ใช้เพื่อบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น รายงานซึ่งจัดทำโดยสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตรวจสอบประเด็นที่กำหนดนโยบายความมั่นคงแห่งชาติซึ่งรวมถึงนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯข้อผูกพันทางทหารและความมั่นคงในต่างประเทศและความสามารถในการป้องกันประเทศในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอสำหรับการใช้อำนาจทางการเมืองเศรษฐกิจและการทหารในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐฯ

มาตรา 108 ของพระราชบัญญัติความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2490 เรียกร้องให้ประธานาธิบดีส่งรายงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาต่อรัฐสภาทุกปี ประธานาธิบดีที่ได้รับเลือกใหม่จะต้องส่งรายงานภายใน 150 วันหลังจากเข้ารับตำแหน่ง รายงานจะถูกส่งในสองรูปแบบ: เวอร์ชันจัดประเภทสำหรับเจ้าหน้าที่ที่มีช่องว่างด้านความปลอดภัยสูงและเวอร์ชันที่ไม่ระบุประเภทที่เปิดเผยต่อสาธารณะ

รายงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติฉบับแรกเสนอต่อสภาคองเกรสโดยประธานาธิบดีแฮร์รีเอส. ทรูแมนในปี 2493 รายงานของทรูแมนมุ่งเน้นไปที่การแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง โดยสรุปหลักคำสอนเรื่องการกักกันการใช้อำนาจทางการเมืองและการทหารของอเมริกาทั่วโลกเพื่อต่อต้านการแพร่กระจายของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ครอบงำนโยบายต่างประเทศของสหรัฐฯในช่วงยุคสงครามเย็น ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาประธานาธิบดีแต่ละคนได้ส่งรายงานที่สะท้อนปัญหาความมั่นคงแห่งชาติที่เร่งด่วนที่สุดในวันนี้และระบุทิศทางของนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

แม้จะมุ่งเน้นไปที่ภัยคุกคามด้วยอาวุธเป็นหลัก แต่รายงานยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติยังอาจร่างนโยบายทางการทูตและเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรและองค์กรระหว่างประเทศและเพื่อคลี่คลายความขัดแย้ง แง่มุมเหล่านั้นของรายงานสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่าการให้ความมั่นคงของชาติที่มีประสิทธิผลนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคมมากพอ ๆ กับการรับมือกับภัยคุกคามทางทหาร