สารานุกรม

โซเทเรีย - ศาสนากรีก -

โซเทเรีย (จากภาษากรีก:“ การปลดปล่อย”) ในศาสนาเฮลเลนิสติกการเสียสละหรือการเสียสละใด ๆ ที่ทำในการระลึกถึงหรือโดยคาดหวังว่าจะได้รับการปลดปล่อยจากวิกฤต ในความหมายที่เฉพาะเจาะจงมักใช้คำนี้ในการอ้างอิงถึงเทศกาลที่ระลึกขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นตามช่วงเวลา สิบหกเทศกาล Soteria เป็นที่รู้จัก; ที่โด่งดังที่สุดคือที่เดลฟีซึ่งเฉลิมฉลองการพ่ายแพ้ของชาวเคลต์ในปี 279–278 ก่อนคริสตศักราช