สารานุกรม

De Claris Mulieribus - ทำงานโดย Boccaccio -

เดอคลาริสมูลิเอริบุส (ละติน:“ Concerning Famous Women”) เรียกอีกอย่างว่าDe mulieribus clarisผลงานของ Giovanni Boccaccio เขียนเมื่อประมาณ 1360–74 หนึ่งในผลงานภาษาละตินจำนวนมากที่ผู้เขียนสร้างขึ้นหลังจากพบกับ Petrarch De claris mulieribusมีชีวประวัติของผู้หญิงที่มีชื่อเสียงมากกว่า 100 คน ในนั้น Boccaccio ปฏิเสธการปฏิบัติในการส่งผู้หญิงที่ไม่มีอาชีพไปยังแม่ชี เขาตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้ให้ผู้อ่านหญิงได้ใช้ชีวิตแบบผู้หญิงอย่างเต็มที่

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Kathleen Kuiper บรรณาธิการอาวุโส