สารานุกรม

ปัญหา Sorites - ขัดแย้ง -

ปัญหา Sorites Paradox นำเสนอโดยเหตุผลดังต่อไปนี้: ทรายหนึ่งเม็ดไม่ได้รวมกันเป็นกอง; ถ้า n เม็ดทรายไม่รวมกันเป็นกองก็ไม่ทำ n + 1 เม็ดทราย ดังนั้นไม่ว่าเม็ดทรายจะรวมกันกี่เม็ดก็ไม่รวมกันเป็นกอง ปัญหามักจะเกิดขึ้นโดยเชื่อมโยงกับคำศัพท์ที่คลุมเครือ

บทความนี้ได้รับการแก้ไขและปรับปรุงล่าสุดโดย Brian Duignan บรรณาธิการอาวุโส