สารานุกรม

ภาษา Svan -

ภาษา Svan , Svan lušnu nin , ภาษาจอร์เจียsvanuri ena , ภาษาที่ไม่ได้เขียนซึ่งพูดในหุบเขาสูงทางตอนใต้ของ Mount Elbrus ในเทือกเขาคอเคซัส ภาษา Svan and the Georgian, Mingrelian (Megrelian) และ Laz (Chan) เป็นตระกูลภาษา Kartvelian หรือ South Caucasian Svan มีภาษาถิ่นสี่ภาษาและแตกต่างจากภาษา Kartvelian อื่น ๆ โดยเฉพาะในคำศัพท์ มันเก็บรักษาโบราณวัตถุจำนวนหนึ่งที่ไม่มีอยู่ในภาษา Kartvelian อีกสามภาษาแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เป็นอิสระหลายประการก็ตาม ดูภาษาจอร์เจียด้วย ภาษา Kartvelian